dimarts, 9 de setembre de 2008

vençudes, mai

Vençudes, no: ferides
a l'arrel i a l'escorça,
marcades per l'empremta
roent, sense remença
del silenci. Del glaç.
[Maria Mercè Marçal]